• Hyr
  • Nuk keni produkte në shportë

Letërsi klasa 11

Shtëpia Botuese e Librit Shkollor e Re

325 NXËNËS TË REGJISTRUAR

 

Si ta përdorim këtë libër

Kriteri parësor i tekstit është kriteri tematik, zhvillimi i kompetencave, i ndërthurur natyrshëm me kriterin e gjinisë letrare;

• njësitë mësimore zbërthehen në tematika dhe çështje mësimore;

• në përdorimin e sa më shumë burimeve alternative, tradicionale dhe multimediale;

• në lirinë dhe krijimtarinë e planifikimit dhe realizimit të njësisë, në fleksibilitetin e përcaktimit dhe shpërndarjes së orëve midis njësive mësimore dhe brenda njësisë, në përzgjedhjen nga mësuesi dhe vetë nxënësi të veprimtarive të nxënies më të përshtatshme për arritjen e kompetencave;

• në integrimin e natyrshëm, jo vetëm të lëndës së letërsisë me gjuhën, por edhe me lëndë të tjera ndërmjet lidhjes, referimit, demonstrimit të njohurive, shprehive dhe aftësive në kontekstin e analizës së thelluar të veprës letrare dhe parashtrimeve individuale me gojë dhe me shkrim të nxënësit.

Duke përdorur një larmi aktivitetesh ndërvepruese – nga parashtrimet dhe diskutimet në grup tek proceset e të shkruarit – libri e ndihmon nxënësin të zhvillojë aftësitë e të menduarit kritik, të reagojë bindshëm për atë që lexon.

Nëpërmjet diskutimit në grup libri nxit shprehitë e zgjidhjes së problemit dhe të vendimmarrjes.

Detyra interpretuese – me shkrim bazuar në letërsi. Diskutime të gjalla – në grup: për autorin, veprat letrare dhe burimet mbështetëse e tij.

Shkarko Librin e Nxenesit ne  PDF

Libri I mesuesit

Kurrikula e Lëndës

Gjinite dhe llojet letrare
Gjinite dhe llojet letrare PA PAGESE 00:00:00
1. GJINITË LETRARE 00:00:00
2. NJËSITË E KUPTIMSHME TË TEKSTIT LETRAR 00:00:00
3. AUTORI DHE RRËFIMTARI 00:00:00
4. SUBJEKTI DHE FABULA 00:00:00
5. KOHA LETRARE DHE KOHA E LIGJËRIMIT 00:00:00
6. PERSONAZHI. SISTEMI I PERSONAZHEVE 00:00:00
7. LEXIMI I TEKSTIT LETRAR 00:00:00
8. KONTEKSTI HISTORIKO-LETRAR 00:00:00
9. KODET LETRARE 00:00:00
Romantizmi
Romantizmi si rryme Letrare PA PAGESE 00:00:00
Filmi Katedralja e Parisit 00:00:00
1. TIPARET KRYESORE TË ROMANTIZMIT 00:00:00
2. JOHAN VOLFGANG GËTE 00:00:00
3. XHORXH GORDON BAJRON 00:00:00
4. VIKTOR HYGO 00:00:00
5. RILINDJA KOMBËTARE SHQIPTARE. ROMANTIZMI SHQIPTAR 00:00:00
6. JERONIM DE RADA 00:00:00
7. NAIM FRASHËRI 00:00:00
8. POEZIA E NAIMIT 00:00:00
Realizmi
Realizmi si rryme letrare 00:00:00
1. TIPARET KRYESORE TË REALIZMIT 00:00:00
2. HONORE DË BALZAK 00:00:00
3. GUSTAV FLOBER 00:00:00
4. FJODOR DOSTOJEVSKI 00:00:00
Simbolizmi
Simbolizmi si rryme letrare PA PAGESE 00:00:00
Simbolizmi si rryme letrare
1. TIPARET KRYESORE TË SIMBOLIZMIT 00:00:00
2. EDGAR ALLAN POÉ 00:00:00
3. POL VERLEN 00:00:00
4. SHARL BODLER 00:00:00

Vlerësimi i Kursit

N.A

Shkalla e vlerësimit
  • 5 Yje0
  • 4 Yje0
  • 3 Yje0
  • 2 Yje0
  • 1 Yje0

Nuk kemi vlerësim për këtë Lëndë

top
www.albanianeducation.com   contact:   albaniaeducation@gmail.com